Co powinieneś wiedzieć o nauce języka angielskiego?

Co powinieneś wiedzieć o nauce języka angielskiego?

uk-1067140_640

Językiem angielskim posługuje się cały świat. Wszystkie najważniejsze publikacje naukowe i raporty, najbardziej wartościowa literatura są wydawane po angielsku. Posługuje się nim także środowisko biznesowe. Znajomość tego języka stała się więc konieczną umiejętnością.

Dlaczego szkoła publiczna nie uczy efektywnie?

Języka nie da się w pełni i szybko opanować bez odpowiedniej motywacji i ćwiczeń. Wiedzą o tym absolwenci szkół publicznych. Często zdarza się, że po latach nauki języka w klasie, realne umiejętności są tak naprawdę znikome. Dlaczego tak się dzieje?

Nauczyciele w szkołach publicznych najczęściej uczą dzieci tak, by zdały egzaminy państwowe i zrealizowały narzucony program nauczania. Z tego powodu uczniowie ćwiczą rozwiązywanie typowych testów i standardowych zadań, nie doskonalą tak naprawdę umiejętności językowych. Po prostu przerabiają rozdziały podręczników. Nie rozmawiają w języku obcym, nie ćwiczą scenek rodzajowych. Tymczasem udowodniono, że najlepsze rezultaty w nauce przynosi praktykowanie języka obcego już od samego początku.

Najbardziej skuteczne metody nauki języków

Istnieją różne sposoby poznawania i ćwiczenia języków obcych. Popularna jest np. metoda Callana polegająca na szybkim odpowiadaniu na zadawane przez lektora pytania. Uczniowie muszą nieustannie powtarzać konkretne słówka. Później utrwalają nową wiedzę przy pomocy zorganizowanych dyktand. W szkołach językowych najmłodsze dzieci często uczy się z pomocą metody Helen Doron. Dzieci poznają nowe słówka i gramatykę w analogiczny sposób, jak przy poznawaniu języka ojczystego.

Niezwykle ważne przed wyborem odpowiedniej metody jest określenie celów nauki języka. Czasami kurs w szkole językowej realizuje się po to, by zdobyć odpowiedni certyfikat, np. FCE lub CAE. W takim wypadku uczniów szkoli się specyficznie – głównym celem są jak najwyższe noty uzyskane z testów końcowych. Jeżeli kurs zaczyna się jednak po to, by ostatecznie umieć jak najsprawniej posługiwać się językiem obcym, uczenie się powinno wyglądać inaczej. Najlepiej skorzystać z tzw. metody bezpośredniej oraz z pomocy doświadczonego lektora.

Efektywna nauka

Metoda bezpośrednia polega na nabywaniu realnych umiejętności konwersacyjnych podczas nauki języka. Lektor prowadzący zajęcia skupia się na motywowaniu uczniów, by ci jak najszybciej zaczęli poprawnie mówić w języku obcym. Nawet jeśli kursant nie zna wszystkich potrzebnych słów, lektor pomaga mu przekazać myśli w prostszy sposób. Co prawda podczas nauki korzysta się z podręcznika, ale jest on tylko bazą do powtórek. Główny nacisk w metodzie bezpośredniej kładzie się na nieustanną praktykę. W szybkim czasie uczeń wyzbywa się strachu przed mówieniem w języku obcym, popełnia mniej błędów i błyskawicznie zdobywa doświadczenie.

Próby samodzielnej nauki zwykle spełzają na niczym, ponieważ uczniowie nie mają motywacji i nie potrafią określić swoich postępów. Lektor mobilizuje kursantów i natychmiast poprawia ich błędy i niedociągnięcia. Dobry nauczyciel od razu określi, na jakim poziomie jest uczeń i w jaki sposób najlepiej mu pomóc.

Dodaj komentarz