Finansowanie sprzedaży jako kluczowy element strategii rozwoju biznesu

Finansowanie sprzedaży jako kluczowy element strategii rozwoju biznesu

Długie terminy płatności, opóźnienia w zapłacie za faktury – to najczęstsze przyczyny zablokowania środków finansowych firmy. Stanowią one przeszkodę dla przedsiębiorcy w zachowaniu płynności finansowej oraz w rozwijaniu swojej działalności. Dlatego też z myślą o przedsiębiorcach powstał faktoring, czyli finansowanie faktur sprzedażowych.

Faktoring – jak to działa?

Ta usługa finansowa polega na wykupie nieprzeterminowanych faktur sprzedażowych przedsiębiorcy przez firmę faktoringową (tzw. faktora). W praktyce polega to na zamianie należności na gotówkę. Firma świadcząca takie usługi nabywa fakturę od przedsiębiorcy, który otrzymuje w zamian zapłatę widniejącą na dokumencie sprzedaży. Płatność ta wypłacana jest w dwóch transzach:

  • pierwsza to zaliczka (stanowi ona 80% kwoty należności), która jest opłacana od razu po akceptacji cesji przez kontrahenta,
  • druga to płatność końcowa (20%), która jest wypłacana, gdy kontrahent dokona zapłaty za fakturę faktorowi.

Faktoring – prosta droga do rozwoju biznesu

Obecnie jest to najszybciej rozwijająca się usługa finansowa dla biznesu. Niemalże natychmiastowa zapłata za fakturę pozwala firmie nie tylko zachować płynność finansową, ale również zgromadzić niezbędne środki potrzebne na zakup materiałów, doposażenie stanowisk pracy czy też uzupełnienie braków kadrowych. To również atrakcyjna oferta dla firm, które zamierzają działać na większą skalę niż do tej pory. Większe zamówienia idą w parze z większymi nakładami: na materiały, narzędzia lub maszyny, usługi i personel. Otrzymanie gotówki za fakturę z pominięciem terminu płatności będzie w takiej sytuacji szybkim zastrzykiem finansowym – tak niezbędnym przy unowocześnianiu czy reorganizacji firmy. Dlatego też finansowanie sprzedaży jest kluczowym elementem strategii rozwoju każdego biznesu.

Faktoring – bezpieczeństwo finansowe dla biznesu

Korzystając z usług faktora przedsiębiorca uzyskuje gwarancję zapłaty za faktury sprzedażowe – niezależnie od tego, czy jego kontrahent wywiąże się ze swoich zobowiązań finansowych czy nie. Perspektywa długiej batalii sądowej czy egzekucji komorniczej z pewnością żadnemu przedsiębiorcy nie jest na rękę. Dlatego scedowanie prawa do egzekwowania należności na firmę faktoringową jest dla przedsiębiorcy korzystnym i wygodnym rozwiązaniem, ponieważ on w tej sytuacji nie ponosi żadnego ryzyka.

Faktoring – z oferty której firmy skorzystać?

Na rynku usług finansowych działa wiele podmiotów oferujących faktoring. Dlatego przy wyborze odpowiedniej firmy z pewnością warto kierować się jej doświadczeniem oraz renomą. Taką też firmą jest PragmaGO, która świadczy usługi finansowe blisko 30 lat. W 2023 roku sfinansowała aż 384 tys. faktur, obsługując ponad 16 tys. klientów. Tak liczne grono partnerów biznesowych wynika z atrakcyjnej oferty faktoringu, która przyjmuje dwie formy:

  • stałej współpracy w zakresie faktoringu rozliczanej na podstawie abonamentu lub stawki procentowej.
  • finansowanie pojedynczych faktur – dla przedsiębiorców, którzy potrzebują od czasu do czasu skorzystać z tej formy finansowania sprzedaży.

PragmaGO wspiera mikro, małe i średnie firmy w codziennym finansowaniu ich działalności. Formalności związane z faktoringiem są załatwiane online, a decyzja podejmowana jest w ciągu 24 godzin, co dla przedsiębiorcy wiąże się z dużą oszczędnością czasu. Więcej informacji na temat usług PragmaGO znajdziesz pod adresem: https://pragmago.pl/finansowanie-sprzedazy/

Dodaj komentarz