Jak znaleźć pracownika z dobrą znajomością języka angielskiego?

Jak znaleźć pracownika z dobrą znajomością języka angielskiego?

booth-916224_960_720Biegła znajomość przynajmniej jednego języka obcego to umiejętność, która nie tyle uważana jest obecnie za atut, co za pewnego rodzaju standard wymagany przez wielu pracodawców. W związku z tym dla nikogo zaskoczeniem nie są także rekrutacje przeprowadzane w języku obcym, a szczególnie często w języku angielskim. Jak jednak skutecznie zweryfikować wiedzę i kompetencje kandydata podczas rozmowy kwalifikacyjnej po angielsku?

Wyznaczenie odpowiadających nam jako pracodawcom kompetencji zawodowych to jedynie początek drogi do pozyskiwania idealnych pracowników dla naszej firmy. Równie istotna jest także umiejętność ich weryfikowania, czyli skutecznego przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych.

W sytuacji, gdy od naszego przyszłego pracownika oczekujemy zaawansowanej znajomości języka angielskiego optymalnym rozwiązaniem będzie przeprowadzenie rozmowy rekrutacyjnej właśnie za jego pomocą. Dzięki temu zdobędziemy nie tylko informacje dotyczące rozmaitych kwestii związanych z jego wykształceniem, doświadczeniem zawodowym, osobowością czy aspiracjami, ale także zweryfikujemy jego stopień zaawansowania językowego.

Rozmowę kwalifikacyjną w języku angielskim pracodawca przeprowadzić może samodzielnie lub z pomocą wykwalifikowanych profesjonalistów. Profesjonaliści Ci, nazywani native speakerami, ukierunkowani są przede wszystkim na skuteczny i wartościowy przekaz, odbiór oraz analizę rozmaitych informacji. Dzięki połączeniu zarówno zdolności językowych, jak i psychologicznych opisywani specjaliści są w stanie skutecznie określić poziom różnych kompetencji zawodowych kandydata (nie tylko językowych). Rozmowy kwalifikacyjne prowadzone przez native speakerów realizowane mogą być na dwa sposoby – rozmowa przeprowadzana na żywo lub rozmowa za pośrednictwem telefonu. Szczególnie zalecane przez doświadczonych rekruterów jest prowadzenie rozmów bezpośrednich (tzw. twarzą w twarz). Sposób ten pozwoli bowiem wyeliminować możliwość korzystania przez kandydata w trakcje rozmowy rekrutacyjnej z pomocy naukowych, (np. słownik) których w przypadku rozmowy telefonicznej nie da się wykluczyć. Dodatkowym atutem skorzystania z usług profesjonalistów w tej dziedzinie jest uzyskanie pisemnej oceny – dokumentu stwierdzającego poziom kandydata w skali Rady Europy (CEFR).

Przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej w języku obcym to nierzadko nie lada wyzwanie dla wielu pracodawców. Dlatego też, warto rozpatrzyć możliwość, jaką jest podjęcie współpracy z profesjonalną szkołą językową (sprawdź sam na: callan Częstochowa). Dzięki native speakerom nie tylko będziemy mieli pewność, że zatrudniamy odpowiednich dla naszej firmy pracowników, ale również kreować będziemy siebie jako kompetentnego i rzetelnego pracodawcę.

Dodaj komentarz