Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać pożyczkę?

Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać pożyczkę?

euro-427533_1280Wydawać by się mogło, że rozwijanie własnej firmy to skomplikowana sprawa. Jest wiele różnych metod i strategii, które każdy może dostosować do własnej działalności. Dlatego warto znaleźć chwilę czasu, usiąść i przeanalizować wszystkie możliwości rozwoju firmy, żeby trafnie wybrać to, co będzie dla danego przedsiębiorstwa najlepsze.

Większe firmy mają ułatwione zadanie. Daleko za nimi jest już okres, w którym najbardziej musiały bać się o utrzymanie na rynku. Mają już także za sobą pierwsze inwestycje, które sprawiły, że działalność firmy się rozszerzyła i pozwoliła jej wybić się ponad inne, z tego samego sektora. Dla małych firm najlepszą opcją na rozwój jest inwestowanie. Dla większości z nich jest to jedyna szansa przetrwania w bezlitosnym świecie biznesu.

Do czego potrzebna jest pożyczka?

Właściciele małych przedsiębiorstw powinni postarać się o rozwój firmy, dzięki czemu łatwiej będzie im się utrzymać na rynku. Rozwój firmy niesie ze sobą także zwiększenie przyszłych dochodów, a wiadomo, że jest to główny cel każdego właściciela firmy. Inwestowanie wiąże się oczywiście z ryzykiem: wiemy jaka kwota zostanie przeznaczona na dane działanie, jednak nie wiemy jakie korzyści nam owo działanie może przynieść.

Jeśli nie dysponujemy wystarczającą ilością własnych środków finansowych, które mogą zostać przeznaczone na rozwój firmy, jedną z dostępnych możliwości jest uzyskanie pomocy finansowej w postaci pożyczki. Możemy skorzystać z pożyczki oferowanej przez Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych TISE S.A. w ramach inicjatywy JEREMIE dla rozwoju mikroprzedsiębiorstw.

Dzięki dodatkowym środkom uzyskanym tą drogą, możemy postarać się o rozbudowę, modernizację lub zakup obiektów produkcyjno – usługowo – handlowych. Możemy także zakupić nowe bądź używane maszyny i urządzenia, a także środki transportu potrzebne do realizacji zamierzonego przedsięwzięcia. Zyskamy w ten sposób możliwość poszerzenia zakresu działań naszej firmy.

Jakie są warunki otrzymania pożyczki?

Na naszym polskim rynku dostępne są różne rodzaje pożyczek, których przeznaczeniem jest rozwój małych i średnich firm. Każda z nich posiada własne warunki, które należy spełnić, aby ją otrzymać. Tak samo jak w przypadku kredytu hipotecznego na zakup domu, brane są pod uwagę wszystkie dochody wnioskodawcy, czy ma on na utrzymaniu rodzinę i czy posiada inne kredyty do spłaty (jeśli tak, to w jakiej wysokości i czy zalega ze spłatą).

W większości przypadków otrzymanie pożyczki wiąże się z ogromną ilością dokumentów, które trzeba wypełnić lub donieść. Jest to jednak niedogodność, którą warto spełnić.

Jeśli jesteśmy zainteresowani otrzymaniem pożyczki dla przedsiębiorstwa z Towarzystwa Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych TISE S.A., nasza firma musi spełnić określone warunki:
– musi to być mikroprzedsiębiorstwo, którego zatrudnienie (razem z właścicielem) nie przekracza dziesięciu osób,
– siedziba lub oddział firmy, osoby starającej się o pożyczkę, a także prowadzenie działalności, musi mieć miejsce na terenie województwa łódzkiego.

Warunkiem uzyskania tej pożyczki jest nie posiadanie przez pożyczkobiorcę zaległości publiczno-prawnych w takich instytucjach jak Urząd Skarbowy, czy Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Środki z pożyczki nie mogą także zostać przeznaczone na spłatę zobowiązań.
Zostały określone również branże, które są wyłączone z tego rodzaju finansowania: rybołówstwo, rolnictwo, przemysł wydobywczy, przetwórstwo rolno-spożywcze we wskazanych sektorach, działalność deweloperska, w przypadku firm transportowych zakup środków transportu do działalności transportowej. Wykluczeniu podlega także działalność edukacyjna (w tym przedszkola).
Warunkiem otrzymania pożyczki jest oczywiście złożenie poprawnie wypełnionego wniosku wraz z kompletem dokumentów statutowych, finansowych i dotyczących zabezpieczenia zgodnie z wzorem TISE.

Dodaj komentarz