Jak złożyć pismo procesowe o odzyskanie należności? / Zarządzanie wierzytelnościami

Jak złożyć pismo procesowe o odzyskanie należności? / Zarządzanie wierzytelnościami

Windykacja polubowna nie zdała egzaminu i dłużnik nadal ucieka od spłaty zaciągniętego zobowiązania? Chyba nie pozostaje Ci nic innego, jak tylko złożyć pismo procesowe o odzyskanie należności do sądu. W grę wchodzi tutaj windykacja twarda, którą nie zajmują się już firmy windykacyjne, ale sądy i komornik. To też ostatni etap, jaki zakłada zarządzanie wierzytelnościami w fazie ich odzyskiwania.

Jak najlepiej odzyskać dług?

Wiadomo, że najskuteczniejsza jest windykacja miękka. Wtedy też zarządzanie wierzytelnościami jest najbardziej skuteczne. Możliwe są mediacje i negocjacje, ustalanie dogodnych warunków spłaty zadłużenia. Istnieje możliwość rozłożenia zaległości na raty albo zaprzestania naliczania karnych odsetek. Z całą pewnością to korzystna wersja nie tylko dla wierzyciela, które wreszcie odzyskuje swoje mienie, ale i dla dłużnika, który spłaca zobowiązanie zgodnie z własnymi możliwościami finansowymi.

Kiedy dłużnik nie chce współpracować

Nie zawsze jednak dłużnik poczuwa się do odpowiedzialności i jest skłonny współpracować z firmą windykacyjną celem wypracowania najlepszej strategii spłaty powstałego zadłużenia. Zdarza się również, że zarządzanie wierzytelnościami w wersji windykacji polubownej nie jest skuteczne. Wtedy wdrażane zostają techniki windykacji twardej, które wiążą się ze skierowaniem sprawy do sądu.

Na tym etapie praca firmy windykacyjnej się kończy. Profesjonaliści pomagają jednak wierzycielowi złożyć niezbędne dokumenty i wnioski, by werdykt był dla niego korzystny. Dochodzić swoich praw w kwestii odzyskania należności można na kilka sposobów.

Skierowanie sprawy do sądu

Wierzyciel może wszcząć czynności procesowe, których efektem będzie na przykład sądowe postępowanie nakazowe. Do wniosku o rozpoczęcie procesu musi dołączyć dokument potwierdzający powstanie zadłużenia – na przykład kopię nieopłaconej faktury, dokument potwierdzający uznanie długu czy też zaakceptowane przez dłużnika żądanie zapłaty, które jednak nie zostało zrealizowane korzystnie dla wierzyciela. Co ciekawe, sad wydaje wtedy decyzję bez przesłuchania stron, a dłużnik ma 14 dni do zastosowania werdyktu.

Warto wiedzieć, że zarządzanie wierzytelnościami już na etapie sądowym, można prowadzić w różnym trybie. Wnioski procesowe można składać do sądów stacjonarnych bądź w wersji formularza do e-sądów. Elektroniczne Postępowanie Upominawcze z całą pewnością zaoszczędza czas i pieniądze obu stron sporu.

Egzekucja komornicza

Kiedy sąd wyda werdykt natychmiastowej wykonalności, ściąganiem należności zajmuje się komornik. Egzekucja komornicza nie pozwala na żadne kompromisy i ugody. Zadaniem komornika jest przejęcie środków finansowych, które pokryją wartość zadłużenia albo zajęcie majątku dłużnika o takiej wartości. Nie jest to korzystna sytuacja, ponieważ dłużnik zostaje dodatkowo obarczony kosztami sądowymi oraz pracy komornika.

Zarówno dłużnik, ale też wierzyciel musi zdawać sobie sprawę, że najkorzystniejsze zarządzanie wierzytelnościami to takie, które odbywa się polubownie. To wtedy jest czas na ustalenie dogodnych warunków. To wtedy istnieje też największa szansa, że zobowiązanie w ogóle zostanie uregulowane.

Dodaj komentarz