Naukę języków obcych rozpoczyna się już na poziomie podstawówki i kontynuuje zazwyczaj aż do ukończenia studiów. Jednak wielu ludzi po zdobyciu tytułu magistra chwyta się jakiegoś zajęcia, w