Biegła znajomość przynajmniej jednego języka obcego to umiejętność, która nie tyle uważana jest obecnie za atut, co za pewnego rodzaju standard w...