Układ hamulcowy odpowiada za bezpieczeństwo Twoje, osób, które z Tobą podróżują i innych uczestników ruchu drogowego. Kiedy się psuje, należy szybko reagować. Na układ hamulcowy składają się pompa